Szachy

Zajęcia nauki gry w szachy prowadzone dla dzieci w wieku 5-6 lat są w każdy czwartek w godzinach  12:25-13:10.

Zajęcia szachowe prowadzi Pan Łukasz Suchowierski- Instruktor Sportu-Szachy

Gra w szachy wszechstronnie wpływa na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa, nie tylko we wszystkich zawodach sportowych, ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą  myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, przyczyniają się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia zdolności twórczych”