Religia

Zajęcia z religii odbywają się w środy w godzinach 10.50-11.20 oraz w piątek w godzinach 11.50-12.20

Zajęcia z Religi Prawosławnej prowadzi Matuszka Katarzyna Kiczko.

Przedszkolaki na zajęciach religii budują wiedzę o Bogu i wiarę w Niego, rozwijają system wartości niezbędnych do odróżniania dobra i zła. Pani Kasia wprowadza nasze dzieci w nawyk modlitwy i uczestnictwa w nabożeństwach. Przedszkolaki biorą czynny udział w nabożeństwach odprawianych w naszej szkolnej Kaplicy oraz przystępują do św. Eucharystii.