Rekrutacja

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku trwa przez cały rok. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

Kartę zgłoszenia do przedszkola można pobrać w sekretariacie przedszkola  w godzinach 900-1500 – przy ul. L. Waryńskiego 30 w Białymstoku oraz na stronie internetowej placówki.  Szczegółowych informacji o rekrutacji oraz ofercie przedszkola udziela p. Lucja Nimierowicz pod nr telefonu 506 210 514

Karta zgłoszenie dziecka

Informacja dla Rodziców

Przedszkole otwarte od 07:00 do 16:30

Śniadanie godz. 8:30

Obiad 11:30

Podwieczorek 14:30

Leżakowanie 12:00-14:00 /pościel do spania, piżamka/

Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 08:00-13:00

Dodatkowe informacje

Dzieci 5-6-letnie strój do zajęć gimnastycznych

Dzieci 3-4-letnie strój do zajęć gimnastycznych ,ubrania na zmianę podpisane w woreczku proszę pozostawić w szatni.