Projekty i Programy

Program edukacyjny – „Uczymy dzieci programować-robot Ozobot”.

W naszym przedszkolu realizowany jest Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować-robot Ozobot”.

W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej, można kodować wyłącznie offline lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, długopisów 3D i sprzętu komputerowego. Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą.

Cele programu:

  • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna)
  • Nauka przez zabawę

CELE OPERACYJNE:

  • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
  • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
  • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych,
  •  Rozwijanie myślenia logicznego, kreatywnego
  • Rozbudzanie zainteresowań dzieci nauką programowania i robotyką