Zakończenie roku

Dnia 24.06.2024r. w Supraślu odbyło się zakończenie roku przedszkolnego. Uroczystość rozpoczęliśmy dziękczynnym Molebniem w Monastyrze Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu. Molebień odsłużył archimadryta Sergiusz w asyście o. Andrzeja Kuźmy oraz o. Mateusza Kiczko. Rodzice, dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola wznosząc modlitwy, podziękowali Bogu za miniony rok szkolny. Następnie wychowankowie zaprezentowali część artystyczną, po której nastąpiło rozdanie dyplomów i nagród dzieciom sześcioletnim i pozostałym wychowankom przedszkola.

Po oficjalnej część uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła przedszkolaków na lody do supraskiej lodziarni.

Serdecznie dziękujemy Biskupowi Andrzejowi za gościnność, archimadrycie Sergiuszowi, o. Andrzejowi, o Mateuszowi, rodzicom i dzieciom za wspólną modlitwę. SPASI HOSPODI!

> Powrót