Uroczystość otwarcia ogródka

Uroczystość otwarcia Ogródka założonego w ramach zadania publicznego „Ogródek leczy –terapia dzieci ogrodem” została zorganizowana przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego we współpracy z Niepubliczną Szkoła Podstawową św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Uroczystość  odbyła się 21.06.2023r. o godzinie 16.00 na placu  Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Tytuł Partnera Strategicznego uroczystości nadano Województwu Podlaskiemu. Główną ideą przedsięwzięcia  było utworzenie ogrodu o powierzchni 20 m2, posadzenie roślin(drzew, krzewów, kwiatów, ziół), pielęgnowanie, zbieranie, obserwowanie rozwoju roślin, owadów, doświadczanie przyrody.   

Serdecznie dziękujemy Dzieciom oraz ich Rodzicom za udział w tej  uroczystości.

          

> Powrót