Św. Liturgia z okazji Chrztu Pańskiego.

Dnia 19 stycznia 2024r. o godzinie 8.00 z okazji Święta Kreszczennija Hospodnia odbędzie się św. Liturgia.

Rodziców, dziadków, znajomych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

> Powrót