Sala do terapii SI oraz sala dydaktyczna w pełni wyposażona.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego informuje, iż na parterze budynku szkoły wyposażone zostały dwie sale przedszkolne  -sala dydaktyczna i sala do zajęć terapii Integracji Sensorycznej. Wyposażenie sal sfinansowane zostało z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Inwestycje w oświacie”, przyznanej na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w szkołach i placówkach niesamorządowych.  

> Powrót