Obowiązki informacyjne

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
 2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO ZGŁOSZEŃ Z ART. 151 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE
 3. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO WNIOSKÓW Z ART. 150, 149 USTAWY Z  DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. PRAWO ŚWIATOWE
 4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN
 5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – SKIEROWANY DO OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI ORAZ RODZICÓW DZIECI / INNYCH UPRAWNIONYCH OPIEKUNÓW UPOWAŻNIAJĄCYCH DO ODBIORU
 6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK
 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE  UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
 8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO DOTYCZĄCY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ LUB ZGŁASZAJĄCYCH BRAK DOSTĘPNOŚCIARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ, A TAKŻE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘO ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
 9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – STAŻYŚCI I PRAKTYKANCI
 10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ
 12. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (PONIŻEJ PROGÓW – NP. ZAPYTANIA OFERTOWE/ROZEZNANIE RYNKU)