Nasza oferta

Zapraszamy dzieci w wieku 2,5-6 lat do Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Dysponujemy dwiema  salami dydaktycznymi wyposażonymi w  nowe meble i  ciekawe pomoce dydaktyczne. Sale znajdują się na   parterze w budynku Niepublicznej Szkoły św. św. Cyryla i Metodego przy ul. L. Waryńskiego 30 .

Dumą przedszkola jest sala do Terapii Integracji Sensorycznej. Jest ona  wyposażona  w niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć dla dzieci z zaburzeniami (kabina do terapii zaburzeń, podłoga interaktywna, ściana wspinaczkowa, podświetlany stół, materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, słuchowej, smakowej itp, )

Nasze przedszkolaczki cyklicznie uczestniczą w zajęciach z kodowania bez prądu oraz stawiają swoje pierwsze kroki w programowaniu najmniejszych robotów edukacyjnych Ozobotów. Podczas pracy z robotami dzieci rozwijają umiejętność logicznego, algorytmicznego myślenia oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów. Takie zajęcia dostarczają dzieciom wiele radości i inspiracji do zabaw.

Przedszkolaki podczas pobytu na powietrzu korzystają z dużego, bezpiecznego placu zabaw.

Przedszkole oferuje dzieciom:

 • kilkunastoosobowe grupy  3-4 latków i 5-6 latków,
 • czynny udział w nabożeństwach sprawowanych w szkolnej kaplicy,

Przedszkolaki czynnie uczestniczą w nabożeństwach sprawowanych w szkolnej kaplicy.

Przystępują do św. Eucharystii.

 • przygotowanie do nauki w szkole,
 • opiekę pedagoga, logopedy, psychologa,

Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna prowadzona jest w nowoczesnym gabinecie do terapii przez wykwalifikowanych specjalistów.

 • całodzienne wyżywienie z własnej kuchni,

W budynku znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są  smaczne i zdrowe posiłki dla naszych wychowanków

 • zajęcia teatralne, taneczne, chóru,
 • naukę języka  angielskiego 3 razy w tygodniu,
 • zajęcia rytmiczne,
 • naukę gry w szachy,
 • dodatkowo zajęcia z języka  białoruskiego i ukraińskiego,

Do  zajęć edukacyjnych wprowadzane są elementy nauki języka białoruskiego i ukraińskiego.

 • zajęcia w Muzeum Wojska w Białymstoku,
 • wyjścia do teatru, kina

Nasze atuty  to przede wszystkim wykwalifikowana kadra, liczne zajęcia dodatkowe prowadzone przez sprawdzonych nauczycieli, starannie wyselekcjonowane programy dydaktyczne i metody wychowawcze, ciekawe wycieczki, akcje, konkursy.

Mając na uwadze właściwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym tak organizujemy proces wychowawczo – dydaktyczny, by dziecko mogło uczyć się – bawiąc i bawić się ucząc.

W naszej pracy realizujemy indywidualne podejście, które pomaga dziecku rozwijać talenty i wrodzone predyspozycje. Ciekawość świata, twórcze podejście do rzeczywistości, umiejętność współpracy, zaufanie – to fundamentalne zasady, dzięki którym „budujemy” silne i ciekawe osobowości.