Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu w środy w godzinach 09.00-09.30  w czwartek w godzinach 09.00-09.30  oraz w piątek w godzinach 09.45-10.15.

Zajęcia prowadzi Pani Edyta Szarkowska

W przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego poprzez różnorodne formy zabawy, piosenki, rymowanki oraz interaktywne ćwiczenia. Zróżnicowane metody stosowane na zajęciach pozwalają na łatwe i naturalne przyswojenie nowych słów oraz zwrotów. W trakcie zajęć wykorzystywany jest tzw. „magiczny dywan”, który dodatkowo stymuluje zapamiętywanie słownictwa. Na zajęciach wykorzystywane są gry z użyciem kart obrazkowych, puzzle, domino obrazkowe i inne pomoce dydaktyczne. Zajęcia są urozmaicane czytaniem literatury dziecięcej i historyjkami obrazkowymi, które dzieci z dużym entuzjazmem odgrywają później w scenkach. Dzięki takiemu podejściu do nauczania dzieci są aktywnie zaangażowane w proces nauki i w łatwy sposób przyswajają słownictwo oraz rozwijają umiejętności językowe.

Word design for school subject english illustration