Dzień w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

grupy młodsze (trzylatki i czterolatki)
Podstawa programowa jest realizowana w godz. 08.00 – 13.00
 

I.  godz.  7.00 – 9.00

 1. schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania, rozmowy indywidualne z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji ich dzieci,
 2. zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela zabawy ze śpiewem lub naśladowcze,
 3. zabawa ruchowa lub krótkie ćwiczenia ruchowe o zróżnicowanej dominującej formie ruchu, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych ( 4 – latki),
 4. 8.30 – 9.00 śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku (4 – latki). 

II.  godz. 9.00 – 11.30

 1. 3 – latki zabawy spontaniczne indywidualne, dzieci chętne kilkuminutowy udział w zabawach organizowanych przez nauczycielkę: zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczycielkę, pląsy przy muzyce, ilustrowanych treści literackich, recytacji, prace plastyczno – konstrukcyjne itp.
 2. 4 – latki – aktywność intelektualna, plastyczno-konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek itp.
 3. zajęcia dodatkowe: np. religia, rytmika,
 4. zabawy swobodne dzieci wg pomysłów w małych zespołach,
 5. zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, organizowane przez nauczyciela, spacery obserwacje przyrody i otoczenia itp.,
 6. 11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, nakrywanie do stołu przez dyżurnych. Obiad. 

III. godz.12.00 – 14.00

 1. leżakowanie: wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych,
 2. słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek na płycie CD lub czytanych przez nauczyciela,
 3. 14.00 – 14.30 podwieczorek

IV.  godz. 14.30 -16.30

 1. aktywność własna dzieci, stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno – konstrukcyjnych, literackich, umysłowych,
 2. praca indywidualna,
 3. zabawy dowolne w sali ( korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie ) oraz na placu przedszkolnym,
 4. kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie,
 5. rozchodzenie się dzieci do godz.16.30.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy starsze (pięciolatki i sześciolatki)

Podstawa programowa jest realizowana w godz. 08.00 – 13.00


I.  godz. 6.30 – 9.00

 1. schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania, rozmowy z rodzicami z inicjatywy nauczyciela lub rodziców,
 2. zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela,
 3. indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom zdolnym,
 4. zabawa ruchowa lub krótkie ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych,
 5.  8.30 – 9.00 śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku.

II.  godz. 9.00 – 11.30

 1. aktywność intelektualna, plastyczno-konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek itp.,
 2. zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,
 3. zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, organizowane przez nauczyciela, spacery obserwacje przyrody i otoczenia itp.,
 4. 11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, nakrywanie do stołu przez dyżurnych. Obiad.
 5. realizacja zajęć dodatkowych: katecheza katolicka i prawosławna, język angielski.

III.  godz.12.00 – 14.00

 1.  wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych,
 2. zabawy czytelnicze, słowotwórcze z nauczycielką, kształcenie słuchu fonematycznego. Praca indywidualna z dzieckiem,
 3. 14.00 – 14.15 podwieczorek.

IV.  godz. 14.15 -16.30

 1. aktywność własna dzieci, stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno – konstrukcyjnych, literackich, umysłowych,
 2. kontynuowanie prac rozpoczętych w ciągu dnia,
 3.  praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach,
 4. utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy,
 5. zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym,
 6.  kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie,
 7.  rozchodzenie się dzieci do godz.16.30.